Czat hokejowy użytkowników forum

transcript - wyświetla informacje o rejestrowaniu
/transcript start - włączenie rejestrowania
/transcript stop - wyłączenie rejestrowania
/transcript reset - kasuje zarejestrowane
/transcript send ADRES - przesyła plik na e-mail

/topic NOWY_TEMAT - nowy temat rozmowy
/guest ID [NUMER_KOLORU] -  tytuł gościa specj.
/op ID - prawa operatora userowi o danym ID
/halfop ID - j.w. prawa półoperatora
/tmphalfop ID - j.w.  prawa tmp półoperatora
/unop ID - odbiera prawa operatora userowi o danym ID
/ops - wyświetla listę stałych (nie tmp)  operatorów
/moderate - rozpoczęcie dyskusji moderowanej
/kick ID [POWÓD] wyproszenie użytkownika o danym ID